HUKUM BERDOA SECARA BERJEMAAH

Hukum Doa Secara Berjemaah Antara Seorang Imam Di akhir Solat dengan Makmum Yang Solat Di belakangnya.

1. Jawapan dari Dr Wahbah az Zuhaili :

Dalam masalah ini terdapat perselisihan antara ulama, Imam Syatibi dan muridnya Abu Yahya Ibn Ashim dan Ibn qasim al qabab dari Malikiyah rahimahuLlah, kerana tidak pernah diketahui bahawa RasuluLlah sallaLlahu 'alaihi wasallam pernah berdoa secara berjamaah. Dan hal itu sentiasa demikian sepanjang umur beliau kemudian para khalifah ar Rasyidun setelah beliau kemudian salafussalih.

Adapun yang dilakukan oleh kabanyakan ahli Sunnah di antaranya Ibn 'Irfah al Maliky dan jumhur fuqaha' mazhab berdasarkan apa yang disebutkan oleh Hakim di dalam Mustadraknya : Sahih isnad hadith yang menyatakan bahawa Nabi sallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda yang bererti :

"Tidak berkumpul sekelompok orang lalu sebahagian mereka berdoa sementara yang lain mengaminkan kecuali ALlah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya."

No comments:

Post a Comment