KENALI TOKOH2 WAHABI

ANTARA TOKOH2 WAHABI YANG PATUT DIJAUHI OLEH UMAT ISLAM..

Wahai saudara dan saudari, marilah kita sama2 memperjuangkan akidah yang dibawa oleh ulamak silam iaitu Akidah yang dibawa oleh Imam Assyaari dan Maturidi..Saudara dan saudariku sekalian,jangnlah biarkan diri kita jahil tentang akidah..kerana segala amalan yang kita buat maka akan menjadi sia2 belaka...Ajaran wahabi makin merebak dan meresap di pemikiran masyarakat dan kadang ada sesetengah orang kuat melawan wahabi tetapi tidak mengenal tokoh BESAR dalam wahabi...Kadang2 ada dalam sesetengah JEMAAH ISLAM banyak dipengaruhi wahabi..ada sesetengah pula, ingin menghapuskan wahabi tetapi TOKOH2 BESAR WAHABI tak kenal...kadang2 ada yang menyanjung dan memuji tokoh2 tersebut....

"JANGAN BIARKAN DIRI ANDA BERADA DALAM KEADAAN JAHIL DAN UNSUR2 WAHABI"

TOKOH PEJUANG WAHABI TIMUR TENGAH
 1. Nasr al-Din al-Baani
 2. Zuhair Syawisy
 3. Muhammad Nasib al-Rida’iy
 4. Mahmud Mahdi Istanbuli
 5. Hamud al-Tuwaijri
 6. Ibnu Baz (Abdullah bin Baz)
 7. Hamad al-Ansari
 8. Abu Bakar al-Jaza’iriy
 9. Soleh Uthaimin
 10. Soleh Fauzan
 11. Ibn al-Alusi (1202-1317)
  Abdul al-Rahman al-Mua’llimiy (1313-1386)
 12. Al-Qanuji : Sidq Hassan al-Khan
 13. Hamad bin Nasr bin Uthman al-Najdi
 14. Ahmad Ibrahim al-Najdi
 15. Jamaluddin al-Qasimi al-Dimasyqi
 16. Fathi Yakan
 17. Muhammad Khalil Harras al-Masri
 18. Abdul Razzaq Afifi Ahmad Syakir al-Masri
 19. Abdullah bin Sa’di al-Ghamidiy
 20. Muhammad Jamil Zainu
 21. Umar Sulaiman Asyqar
 22. Furaih bin Soleh al-Bahlul
 23. Salim al-Hilali
 24. Marwan al-Qaisi
 25. Abdul Qader al-Arnawuth
 26. Banyak lagi...................
TOKOH PEJUANG WAHABI DI.MALAYSIA
 1. Mohd Asri Zainal Abidin ( Mufti Perlis Muftary)
 2. Abdullah Yassin ( Banyak kali ditangkap oleh JAIS kerana sebar fahaman wahabi di Masjid)
 3. Rasul Dahri ( Wahabi pekat dari Singapore yang aktif di Johor)
 4. Fath Bari Bin Mat Jaya ( Mustashar-pendakwah wahabi tajaan khas Saudi di Malaysia)
 5. Hafiz Firdaus ( Bekas pemandu kapal terbang)
 6. Mazlee Malek (Pensyarah UIAM)
 7. Johari Mat ( Ketua Executive KIAS)
 8. Juanda Jaya ( Pendakwah bebas )
 9. Azwira (Pensyarah UKM)
 10. Zahazan ( Penceramah IKIM)
 11. Mahmood Zuhdiy Abdul Majid (pensyarah UM yang diupah untuk menulis pasal sumbangan Ibn Taymiyah)
 12. Najib (Pensyarah Akademi Pengajian Islam Nilam Puri UM, dulu mengajar di KIAS)
 13. Abdul Basit Abd Rahman ( bekas pelajar Madinah sekarang mengajar di pondok Kelantan, ayah seorang alim pondok tapi anak…?)
 14. Radi ( pensyarah USM)
 15. Ariff Nazri (pensyarah UKM)
 16. Maulana (’ala za’mihi) Asri Yusoff ( aktif di Kelantan, beliau pernah belajar di Pakistan)
 17. Pertubuhan al-Nida’
 18. Institut Ibn Qayyim Jauziyyah ( Pulau Pinang)
 19. Al AHKAM ( laman web yang memecah belahkan umat )
 20. INSTITUT AL-KHADEM.
 21. Sekolah Qiblah
 22. Semua yang sealiran dengan mujassimah musyabbihah ibn taimiyah dan wahhabiyah.
 23. Banyak lagi...
ANAK-ANAK KECIL WAHABI..
 • Yaseer (asal dari bumi Sabah pelajar IRK tahun 4 di UIAM)
 • Izree( pelajar tahun tahun UIAM)
 • Abu Mohd Masri Usamah (pelajar ekonomi Tahun 3 di UIAM)mengatakan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolany berakidah selain daripada akidah Rasul.


TOKOH PEJUANG YANG MELAWAN WAHABI
 1. DR.OSMAN ALMUHAMMADY
 2. AL-MARHUM TUAN GURU HJ ABDULLAH, Tok Guru Pondok Lubuk Tapah Kelantan.
 3. TUAN GURU HAJI HASYIM, Tok Guru Pondok Pasir Tumbuh Kelantan.
 4. SYEIKH USMAN JALALUDIN, Pengasas Pondok Penanti Pulau Pinang Dalam Kitabnya : Matholi’ Al-Anwar.
 5. UST ZAMIHAN MAT ZIN ALGHARY. Antara karya tulisan beliau ialah Salafiyah Wahabiyah Suatu Penilaian.
 6. MUFTI KERAJAAN JOHOR, ALLAH YARHAM AL’ALLAMAH DATO’ SAYYID ‘ALAWIY BIN THAHIR. Dalam karyanya yang berjudul : Fatwa Mufti Kerajaan Johor. Dalamnya beliau menamakan gerakan al_wahhabiyyah sebagai Khawarij yang memecahbelahkan umat.
 7. BEKAS MUFTI SABAH SAID HJ IBRAHIM, dalam kitabnya ; Perbandingan Agama dan Fahaman Umat Islam
 8. UST RAMLI (IMAM MASJID RAHIMAH,GREENWOOD).
 9. SYEIKH DAUD AL-FATHANY. Antara karya beliau ialah Jawhar al-Saniyyah
 10. TUAN GURU BABA DIR SEKAM,PATANI
 11. SYEIKH NURUDDIN AL BANJARY
 12. SYIEKH WAZIR (TUAN SYEIKH PONDOK MODEN, BACHOK KELANTAN)
 13. TUAN GURU BABA HAMID, KELANTAN
 14. TUAN GURU POK CIK DIN AL-KELANTANY ( TOK GURU PENULIS) .
 15. AL MARHUM TUAN GURU USTAZ AMER ALKELANTANY ( T) ( W 1429 H)
 16. TUAN GURU HJ DAUD HJ OMAR AL KELANTANY, BUKIT ABAL. Beliau Mentahzir Murid-Muridnya Supaya Menjauhi Kitab Ibn Taymiyah Dan Ibn Qayyim Al-Jauziah Dan Mengkafirkan Keduanya dalam banyak ceramahnya. Antara Karyanya Yang Masyhur Ialah Kitab : Risalah Al-‘Aqoid Wa Al-Fawaid. Dalam Kitab Ini Beliau Menghuraikan Dengan Cukup Jelas Cara Mentanzihkan Allah Taala Daripada Sifat Makhluk. Selepas Beliau Menyebut Allah Wujud Tanpa Bertempat, Beliau Mengkafirkan Sesiapa Yang Memberi Sifat Makhluk Bagi Allah Taala M/ 34 -37: “Barangsiapa Beri’tiqod Serupa Zat Allah (Tashbih) Taala Atau Sifatnya Atau Dengan Perbuatannya Maka Iaitu Jadi Kafir “.
 17. Tuan Guru Haji Abdullah Padang Pak Amat..beliau menyifatkan wahabi sebagai berakidah selain Allah dan Kafir...Dalam kuliahnya juga disebut bahawasanya orang yang mengkritik pembelajran sifat 20 maka ia adalah kafir..
 18. Tuan Guru Mahadi Al-fatani.(Imam Masjid Majidiah Wakaf Berangan)
 19. Baba Rosli Pondok Sungai Petai.
 20. PONDOK SRI PERMAI(TOK AYAH BARAT)
 21. PONDOK SAMBAL
 22. PONDOK MODEN BACHOK
 23. PONDOK LUBUK TAPAH
 24. PONDOK PASIR TUMBUH
 25. BANYAK LAGI...
Rujukan:

-Blog Abu Lehyah
-Blog Abu Syafiq
-Blog Ustaz Zamihan Mat Al-Ghari..
-Ustaz Mahadi..

APAKAH BEZA JANDA DAN DARA

Bagaimana untuk menentukan seorang wanita itu gadis atau janda mengikut hukum Syarak? Dalam kitab al-Mughni (Imam Ibnu Qudamah), dijelaskan seperti berikut;[1]
1. Menurut mazhab Imam Ahmad dan Syafi’ie; Janda ialah wanita yang telah disetubuhi di farajnya sama ada dengan persetubuhan yang halal atau yang haram. Namun Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat; wanita yang disetubuhi secara tidak halal, hukumnya masih hukum wanita gadis.
3. Jika selaput dara hilang kerana sebab lain dari jimak seperti kerana terjatuh, darah haid terlalu banyak atau kerana tusukan jari, kayu dan sebagainya maka hukumnya masih hukum dara/gadis.
4. Jika seorang wanita disetubuhi di duburnya, statusnya tidak berubah menjadi janda dan tidak tertakluk dengan hukum wanita janda kerana persetubuhan tidak berlaku pada farajnya.

Dalam kitab Kifayatul-Akhyar (kitab Fiqh mazhab Syafi’ie), pengarangnya menjelaskan; “Janda ialah wanita yang telah hilang selaput daranya melalui persetubuhan sama ada persetubuhan yang halal atau yang syubhah atau zina. Adapun jika hilang kerana terjatuh atau menusuknya dengan jari atau kerana kuatnya darah haid atau kerana lama membujang (tidak berkahwin), maka mengikut pandangan yang soheh; hukumnya masih seperti dara/gadis. Jika hilang selaput daranya kerana persetubuhan yang dipaksa atau disetubuhi ketika tidur atau wanita gila (yang disetubuhi), maka hukumnya seperti janda mengikut pandangan yang terkuat. Ada juga pandangan berkata; hukumnya masih seperti gadis. Jika seorang wanita dijadikan tanpa selaput dara, ia masih dianggap dara/gadis”
Merujuk kepada soalan saudara dapat kita simpulkan bahawa; mengikut pandangan mazhab Imam Ahmad dan Syafie; wanita yang pernah berzina, ia tidak lagi dianggap gadis. Maka kedudukannya sama seperti janda dalam masalah di atas iaitu wajib diminta keizinannya secara pengakuan mulut sebelum mengahwinkannya. Adapun mengikut pandangan mazhab Hanafi dan Maliki; ia masih lagi gadis kerana persetubuhan yang berlaku kepadanya bukanlah persetubuhan yang halal (yakni bukan persetubuhan melalui akad perkahwinan yang sah).

Walahu a’lam.

Rujukan;

1. Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah.
2. Kifayatul-Akhyar, Syeikh Taqiuddin al-Hisni.
3. Al-Fiqh al-Muyassar, Syeikh Ahmad ‘Isa ‘Asyur.
4. Fiqh al-Usrah al-Muslimah, Syeikh Hasan Ayyub

ISTILAH SUFI

Manhal ash-Shafi kupas istilah sufi

SYEIKH Daud bin 'Abdullah al-Fathani juga menulis mengenai tasawuf dari peringkat asas hingga ke tinggi. Perkara yang dibicarakan, termasuk dalam kategori tasawuf peringkat tinggi, dalam istilah akademik moden disebut "tasawuf falsafi".

Judul lengkap ialah Manhal ash-Shafi fi Bayan Ramzi Ahli ash-Shufi, tanpa dinyatakan tarikh penulisan. Ditinjau dari segi sebaran berupa cetakan kitab ini termasuk dalam klasifikasi kitab nadir (langka). Tetapi ditinjau dari sudut salinan manuskrip yang diperoleh jumlahnya cukup banyak.

Di antara sekian banyak salinan yang baik ialah yang dilakukan oleh Syeikh Wan Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani dan Haji Muhammad Hasyim ibnu al-Haji Muhammad Yusuf Raman al-Fathani. Salinan Haji Muhammad Hasyim ibnu al-Haji Muhammad Yusuf Raman al-Fathani diselesaikan pada 4 Rejab 1306 H/1888 M. Dari seluruh manuskrip judul ini yang telah ditemui, khat yang mengandung seni yang tersendiri adalah manuskrip ini. Boleh dikatakan khat yang terindah.

Biodata mengenai penyalinnya dapat dirujuk tulisan saya dalam Jurnal Filologi Melayu, jilid 2, 1993, muka 54-55. Asal naskhah dimiliki oleh Ali bin Abdullah berasal dari Pulau Subi, Pulau Tujuh Kepulauan Riau. Beliau memperolehnya daripada penyalin naskhah di Makkah.

Selanjutnya naskhah dibawa pindah dari Makkah ke Pulau Subi, selanjutnya dibawa pindah ke Pulau Midai. Diserahkan oleh warisan pemilik kepada saya pada 1986. Manhal ash-Shafi pernah dicetak oleh Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Nahdi, 24 Muharam 1373 (cetakan ketiga). Selain cetakan ini pernah dicetak oleh Pustaka Aman Press, Kota Bharu, Kelantan. Cetakan manuskrip Manhal ash-Shafi dari versi salinan Syeikh Wan Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani diusahakan oleh Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1993, sekali gus telah ditransliterasi dari Melayu/Jawi kepada Latin/Rumi atas usaha saya sendiri.

Kandungan Manhal ash-Shafi ialah membicarakan tasawuf, terutama istilah dalam ilmu itu. Antara banyak istilah sufi dan takrifnya menurut Syeikh Daud bin 'Abdullah al-Fathani ringkasnya sebagai berikut: Al-Ittishal, maksudnya ‘berhubung-hubung’. Menurut an-Nuri bahawa ‘ittishal’ itu ialah ‘mukasyafah Qalbi’ dan ‘Musyahadah Sirr’.

Pendapat lain mengatakan bahawa seseorang hamba memandang yang lain daripada tuhannya, tetapi rahsianya tidak berhubung dengan lintasan bagi yang lainnya. Jadi masih Allah jua yang terlintas adanya.

Wushul ila Allah, maksudnya ‘sampai kepada Allah’. Iaitu sampai dengan erti kata mengenal-Nya. Bahawa tiada yang berbuat dan berlaku pada sekalian akuan ini, tiada yang mempunyai sifat, tiada yang maujud melainkan Allah.

Muraqabah, maksudnya ‘mengekalkan pengetahuan bahawa Allah melihatnya pada setiap kelakuannya’. Atau dikatakan juga erti ‘Muraqabah’ itu ‘seseorang hamba memfana'kan af'alnya, sifatnya dan zatnya, yang diingat hanyalah Allah.’

Musyahadah, maksudnya "melihat kepada tuhannya yang sebenarnya di dalam tiap-tiap zarrah daripada ‘zarratul wujud’ ini serta disunyikan daripada tiap-tiap yang tiada patut atas kebesaran-Nya.

Tajalli, maksudnya ‘yang dibukakan bagi hati seseorang Salik mengenai beberapa nur yang datang dari ‘Yang Ghaib’.

'Isyq, maksudnya ‘cita-cita hati untuk bertemu dengan Allah yang dikasihinya.’

Mahabbah, maksudnya ‘cenderung hati untuk mendapatkan keindahan hadhrat ar-Rabbani.’

Haal, maksudnya ‘sesuatu yang datang atas hati si Salik suka atau duka atau hebat. Jika ada dia silih berganti adanya dan hilangnya tanpa perbuatan dan usahanya maka dinamakan ‘Haal’. Jika kekal jadi kelakuannya dinamakan ‘Maqam.’ Bahawa ‘Haal’ itu pemberian dan ‘Maqam’ itu dengan usahanya.

Ath-Thamusu, maksudnya ‘hilang atau hapus sekalian tanda pada sekalian sifat Allah. Iaitulah satu bahagian daripada fana’ dirinya daripada dayaupaya kepada Allah Ta'ala."

Al-Jam'u, maksudnya ‘syuhud akan sekalian perkara dengan Allah Ta'ala." Jam'u al-jam'i, maksudnya ‘memfana'kan dirinya dan segala akuan, tiada yang ada melainkan Allah, iaitu yang dinamakan ‘Martabat Ahadiyah’.

Al-Gharaq al-Awwal, maksudnya ‘hal si Salik melihat makhluk adalah terdinding dari al-Haq, tiadalah dia melihat melainkan makhluk jua." Al-Gharaq ats-Tsani, maksudnya "hal orang yang ‘Muntahi’, iaitu melihat makhluk berdiri dengan ‘Haq’ dan dia melihat ‘Wahdah fi al-katsrah’ dan dia melihat pula akan ‘katsraf fi al-Wahdah’ tiada mendinding salah satu dengan yang lainnya".

Demikianlah sedikit petikan sebagai contoh takrif istilah tasawuf dalam ‘Manhal ash-Shafi’ karya Syeikh Daud bin 'Abdullah al-Fathani.

Syeikh Said Hawwa


TOKOH - Syeikh Said HawwaSyeikh Sa’id Hawwa tidak asing lagi bagi para pencinta gerakan Islam. Beliau merupakan ulamak dan tokoh dalam gerakan Ikhwan Muslimin. Nama penuh beliau ialah Sa’id bin Muhammad Daib Hawwa. Dilahirkan di kota Hamat, Syria pada tahun 1935. Penglibatan beliau dengan Ikhwan bermula sejak tahun 1952 iaitu ketika ia masih di Tahun Satu Sekolah Menengah. Pada tahun 1963 beliau tamat belajar di Universiti Syria. Di antara guru beliau ialah Syeikh Muhammad al-Hamid, Syeikh Muhammad al-Hasyimi, Syeikh Dr. Mustafa as-Siba’ie, Dr. Mustafa az-Zarqa dan ramai lagi.

Pada tahun 1973, beliau telah dipenjara selama lima tahun oleh pemerintah Syria (iaitu hingga tahun 1978) dan semasa dalam tempoh penjara itu beliau menulis tafsirnya yang terkenal iaitu Al-Asas fi at-Tafsir sebanyak 11 jilid. Syeikh Sa’id Hawa telah menghasilkan banyak karya penulisan yang menjadi rujukan kaum muslimin khususnya aktivis-aktivis Harakah Islamiyyah. Antara karya beliau ialah;
1. Allah Jalla Jalaluhu
2. Ar-Rasul
3. Al-Islam
4. Al-Asas Fi As-Sunnah (as-Seerah, al-‘Aqaid dan al-‘Ibadat)
5. Tarbiyatuna ar-Ruhiyah
6. Jundullah Saqafatan Wa Akhlaqan
7. Fi Afaqi at-Ta’alim
8. Fusul Fi al-Imrati Wa al-Amir
9. Hazihi Tajribati Hazihi Syahadati
10. Al-Mustakhlas Fi Tazkiyati al-Anfus

Antara sifat peribadi Syeikh S’aid Hawa yang menyebabkan beliau disegani kawan-rakan serta ulamak-ulamak sezaman dengannya ialah kezuhudan dan kewarakannya. Ustaz Zuhair asy-Syawisy dalam tulisannya tentang Sa’id Hawwa dalam harian al-Liwa’ yang diterbitkan di Jordan telah menceritakan; “….Saya pernah mengunjunginya di al-Ahsa’ ketika ia menjadi pengajar di al-Ma’had al-‘Ilmi. Saya tidak menemukan perabot di rumahnya kecuali sesuatu yang dapat memenuhi keperluan seorang yang hidup sederhana. Juga tidak saya temukan pakaian yang layak dipakai oleh ulama’ dan pengajar di negeri yang panas itu. Baju jubah yang dipakainya dari buatan Hamat yang kasar. Saya terus mendesaknya hingga ia mahu memakai beberapa pakaian putih dan ‘aba’ah (baju luaran) yang layak bagi orang seperti dirinya, tetapi ia mensyaratkan agar tidak terlalu longgar. Sedangkan makanannya, tidak lebih baik dari pakaian dan perabot rumahnya. Termasuk dalam kategori ini adalah sikapnya yang ‘mudah’ kepada orang-orang yang menerbitkan buku-bukunya baik yang telah mendapatkan izinnya atau tidak. Buku-bukunya telah dicetak berulang-ulang -dengan cara halal dan haram-, tetapi saya tidak pernah mendengar ia mempersoalkan hal tersebut. Ini termasuk sebahagian dari zuhudnya. Sesungguhnya akhlaq dan toleransi Sa’id Hawwa ini merupakan kebanggan dan teladan bagi orang lain. Inilah kesaksian yang dapat saya sampaikan.” (al-Liwa’, edisi 15/3/1989) Pada tahun 1987 M beliau diserang penyakit lumpuh di sebahagian badannya disamping penyakit-penyakit lainnya hingga terpaksa mengasingkan diri dari orang ramai dan kemudiannya dimasukkan ke hospital. Pada hari Kamis tanggal 9 Mac 1989, Syeikh Sa’id Hawwa kembali ke rahmatullah di Hospital Islam Amman, Jordan. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang tinggi di dalam syurgaNya bersama para Nabi, para Siddiqin, Syuhadak dan Solihin
.

Pesan buat penyokong Hassan Al-banna& ikhwanumuslimin
Ramai yang memperjuangkan semangat yang dibawa oleh Hassan Albanna..dan ramai juga yang memburukkan nama baik hassan al-banna katanya, beliau adalah wahabi..tetapi sedarkah anda wahai geng2 wahabi, bahawa hassan al-banna adalah ahlisunnah waljamaah dan bukan wahabi..untuk membuktikanya, saya akan mengutarakan pendapat beliau tentang ayat quran yang mutasyabihat yang saya rujuk daripada abusyafiq,blogspot.com....:

IMAM HASAN AL-BANNA TERANGKAN MENGENAI AYAT MUTASYABIHAT
Berkata Imam Hasan Al-Banna selepas menyatakan ayat 5 surah Toha:
Menyanggah dan menolak mereka yang mendakwa kononnya berpegang secara zahir ayat Quran dan Hadith mustasyabihat secara zahir merupakan mazhab As-Salaf.
Sebenarnya ringkasan daripada dakwaan palsu itu merupakan Tajsim iaitu menjisimkan Allah dan Tasybih iaitu menyamakan Allah dengan makhluk, kerana zahir lafaz tersebut adalah apa yang telah diletakkan makna baginya.
Maka tiada makna ‘Tangan’ secara hakikat zahirnya kecuali anggota badan dan begitu juga selainnya.
Manakala mazhab As-Salaf tulen tidak berpegang secara zahir pada ayat dan hadith tersebut”.
Rujuk scan kitab di atas, dipetik dari Majmuk Rasail Imam As-Syahid Hasan Al-Banna pada kitab Al-Aqoid m/s 415.

Dinyatakan oleh Imam Hasan AL-Banna lagi: “ Sesungguhnya ulama As-Salaf tulen dan ulama Al-Khalaf bersepakat tidak berpegang secara zahir ”.
Rujuk scan kitab di atas, m/s 418.


Kesimpulanya,maka bolehlah kita simpulkan bahawa Imam Hassan adalah Ahlisunnah Waljamaah dan bukan wahabi SEPERTI YANG DIWARKAN2 OLEH RASUL DAHRI....jadi JAGN dok jadi bangga sangat ye.....kalu nak tahu lebih lanjut boleh rujuk blog:Ustaz Abu Syafiq ( Tel Hp 012-2850578 )