Ahli Sunnah Waljamaah

DEFINISI
AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH ( ASWJ )

Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) adalah:-

 • Mereka yang mengikut sunnah iaitu akidah Nabi Muhammad.
 • Mereka yang seakidah jamaah para sahabat dan umat Islam.


Sumber dalil Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) adalah:-

 1. Al-Quran.
 2. Al-Hadith.
 3. Al-Ijmak.


Keperluan mengikut Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) kerana:-

 • Perintah agama dari sabda Nabi Muhammad.
 • Menyelamat dari segala ajaran yang bercanggah dengan ASWJ.

AS-SALAF & AL-KHALAF

Ulama As-Salaf & ulama Al-Khalaf merupakan
golongan mulia Ahli Sunnah Wal Jama’ah.


•Ciri-ciri ulama As-Salaf:-

 1. Hidup dalam kurun 300H.
 2. Berakidah tanzih iaitu mensucikan Allah daripada sifat makhluk.
 3. Tidak berpegang dengan zahir makna nas Al-Mutasyabihat.


•Ciri-ciri ulama Al-Khalaf:-

 1. Hidup selepas kurun 300H.
 2. Mentakwil nas Al-Mutasyabihat samaada takwilan ijmali @ tafsili.
 3. Menerangkan secara terperinci berkaitan ilmu akidah.


Imam al-Zabidi memperakui ASWJ daripada Asya‘irah dan Maturidiyyah :ALLAH TIDAK BERSEMAYAM

INI ADALAH BUKTI ULAMA AS-SALAF MENTAFSIRKAN ‘ISTAWA’ PADA SURAH TOHA AYAT 5 DENGAN ERTI MENGUASAI
BUKAN DUDUK/BERSEMAYAM


 • Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) tidak menyandarkan kepada Allah sifat duduk.
 • Allah tidak pernah mensifatkan diriNya duduk, bersemayam atau beranggota.
 • Istawa dalam bahasa Arab mempunyai lebih 10 makna.
 • Adalah suatu kesilapan yang besar menterjemahkan Istawa kepada bersemayam.
 • Bible dan Taurat Muharrafah mengakui Allah bersifat duduk. Islam tidak begitu.
 • Aqidah ‘Allah Bersifat Duduk Dan Bertempat Di Atas Arasy ‘ bukan aqidah Islam.
 • Bukan kesemua yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifatNya.
 • Aqidah sebenar Islam ASWJ :

No comments:

Post a Comment